ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC


“Nghèo thì bền giầu mấy chốc”. Với phương trâm: UY TÍN QUÝ HƠN VÀNGQuý khách chơi khẳng định chắc chắn có lãi. Những con số chúng tôi đưa ra cho các bạn đều có thể ăn lớn.
ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC  (giá :1.000.000 VNĐ)

Các Bạn Có Thể Nạp Thẻ Vào Lúc 8h00 đến 18h00
Có Thể Nạp Cộng Dồn (Ví Dụ 2 cái 500k )
Hỗ Trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone, VN-Mobile….

  Quý Khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu thẻ nạp bị lỗi

Lưu ý khi nạp thành công ” số đẹp” sẽ hiện ra bạn nhìn cho kỹ. chúc các bạn may mắn!

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC
NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
Hôm Nay
20/02/2020 Đầu 0- Đuôi 4 Win  Đầu 0– Đuôi 4
19/02/2020 Đầu 3- Đuôi 2 Miss
18/02/2020 Đầu 1– Đuôi 6 Win  Đầu 1– Đuôi 6
17/02/2020 Đầu 1– Đuôi 7 Win  Đầu 1– Đuôi 7
16/02/2020 Đầu 7– Đuôi 5 Win  Đầu 7
15/02/2020 Đầu 4- Đuôi 8 Miss
14/02/2020 Đầu 5– Đuôi 5 Win  Đầu 5– Đuôi 5
13/02/2020 Đầu 1- Đuôi 1 Miss
12/02/2020 Đầu 4– Đuôi 7 Win  Đầu 4– Đuôi 7
11/02/2020 Đầu 9– Đuôi 6 Win  Đầu 9– Đuôi 6
10/02/2020 Đầu 4– Đuôi 1 Win  Đầu 4
09/02/2020 Đầu 4– Đuôi 5 Win  Đầu 4
08/02/2020 Đầu 9– Đuôi 1 Win  Đầu 9– Đuôi 1
07/02/2020 Đầu 1- Đuôi 3 Win  Đuôi 3
06/02/2020 Đầu 7– Đuôi 5 Win Đầu 7– Đuôi 5
05/02/2020 Đầu 3- Đuôi 5 Win  Đuôi 5
04/02/2020 Đầu 1– Đuôi 0 Win Đầu 1– Đuôi 0
03/02/2020 Đầu 0– Đuôi 7 Win Đầu 0– Đuôi 7
02/02/2020 Đầu 2- Đuôi 3 Miss
01/02/2020 Đầu 3- Đuôi 2 Win  Đầu 3
31/01/2020 Đầu 1- Đuôi 5 Win Đầu 1- Đuôi 5
30/01/2020 Đầu 1- Đuôi 2 Win Đầu 1- Đuôi 2
29/01/2020 Đầu 3 Đuôi  4 Miss
28/01/2020 Đầu 4- Đuôi 0 Win Đầu 4- Đuôi 0

24+25+26+27 /01/2020

       

Nghỉ Tết

Chúc Mừng Năm Mới 

23/01/2020 Đầu 7- Đuôi 1 Win  Đầu 7
22/01/2020 Đầu 4- Đuôi 9 Win Đầu 4- Đuôi 9
21/01/2020 Đầu 1- Đuôi 9 Miss
20/01/2020 Đầu 5- Đuôi 0 Win Đầu 5- Đuôi 0
19/01/2020 Đầu 2- Đuôi 2 Win Đầu 2
18/01/2020 Đu 0- Đuôi 6
Win Đu 0- Đuôi 6
17/01/2020 Đầu 7- Đuôi 1 Win Đầu 7- Đuôi 1
16/01/2020 Đầu 8- Đuôi 7 Win  Đầu 8
15/01/2020 Đầu 1- Đuôi 2 Win  Đầu 1
14/01/2020 Đầu 6- Đuôi 4 Win  Đầu 6- Đuôi 4
13/01/2020 Đầu 4- Đuôi 4 Win  Đầu 4- Đuôi 4
12/01/2020 Đầu 5 Đuôi 2  Miss
11/01/2020 Đầu 9 Đuôi 7  Miss
10/01/2020 Đầu 5 Đuôi 8  Miss
09/01/2020 Đầu 7- Đuôi 4 Win  Đầu 7- Đuôi 4
08/01/2020 Đầu 6 Đuôi 5  Miss
07/01/2020 Đầu 5- Đuôi 3 Win Đầu 5
06/01/2020 Đầu 1- Đuôi 2 Win Đầu 1- Đuôi 2
05/01/2020 Đầu 2– Đuôi 1 Win Đầu 2– Đuôi 1
04/01/2020 Đầu 5- Đuôi 9 Win Đuôi 9
03/01/2020 Đầu 4- Đuôi 3 Win Đầu 4- Đuôi 3
02/01/2020 Đầu 1 Đuôi 2  Miss
01/01/2020 Đầu 3 Đuôi 3  Miss
31/12/2019 Đầu 0- Đuôi 8 Win Đầu 0- Đuôi 8
30/12/2019 Đầu 8- Đuôi 8 Win Đầu 8- Đuôi 8
29/12/2019 Đầu 7 Đuôi 3 Miss
28/12/2019 Đầu 4 Đuôi 4 Miss
27/12/2019 Đầu 7- Đuôi 7 Win Đầu 7- Đuôi 7
26/12/2019 Đầu 3- Đuôi 9 Win Đầu 3- Đuôi 9
25/12/2019 Đầu 8- Đuôi 2 Win Đầu 8
24/12/2019 Đầu 2- Đuôi 6 Win Đầu 2- Đuôi 6
23/12/2019 Đầu 6 Đuôi 8 Miss
22/12/2019 Đầu 4- Đuôi 2 Win Đầu 4- Đuôi 2
21/12/2019 Đầu 4- Đuôi 8 Win Đầu 4- Đuôi 8
20/12/2019 Đầu 1 Đuôi 4 Win Đuôi 4
19/12/2019 Đầu 8- Đuôi 1 Win  Đầu 8- Đuôi 1
18/12/2019 Đầu 1 Đuôi 3 Miss
17/12/2019 Đầu 2- Đuôi 2 Win  Đầu 2- Đuôi 2
16/12/2019 Đầu 6- Đuôi 8 Win  Đầu 6- Đuôi 8
15/12/2019 Đầu 5- Đuôi 5 Miss
14/12/2019 Đầu 3- Đuôi 7 Miss
13/12/2019 Đầu 7- Đuôi 6 Win  Đầu 7- Đuôi 6
12/12/2019 Đầu 4- Đuôi 3 Win  Đầu 4
11/12/2019 Đầ8– Đuôi 5 Win  Đầ8– Đuôi 5
10/12/2019 Đầ3– Đuôi 3 Win  Đầ3– Đuôi 3
09/12/2019 Đầ7– Đuôi 5 Win  Đầu 7
08/12/2019 Đầu 1- Đuôi 1 Miss
07/12/2019 Đầu 3- Đuôi 8 Win  Đầu 3- Đuôi 8
06/12/2019 Đầu 1– Đuôi 2  Miss
05/12/2019 Đầu 6- Đuôi 7 Win  Đầu 6- Đuôi 7
04/12/2019 Đầu 1- Đuôi 9 Win  Đầu 1- Đuôi 9
03/12/2019 Đầu 3– Đuôi 2 Miss
02/12/2019 Đầu 9- Đuôi 8 Win   Đầu 9
01/12/2019 Đầu 3– Đuôi 3 Miss
30/11/2019 Đầu 9- Đuôi 6 Win   Đầu 9- Đuôi 6
29/11/2019 Đầu 0- Đuôi 3 Win   Đầu 0- Đuôi 3
28/11/2019 Đầu 2– Đuôi 3 Miss
27/11/2019 Đầu 5- Đuôi 2 Win   Đầu 5
26/11/2019 Đầu 3- Đuôi 1 Win   Đầu 3- Đuôi 1
25/11/2019 Đầu 6- Đuôi 8 Win   Đầu 6- Đuôi 8
24/11/2019 Đầu 4- Đuôi 9 Win   Đầu 4
23/11/2019 Đầu 3- Đuôi 8 Win   Đầu 3
22/11/2019 Đầu 9 Đuôi 5 Miss
21/11/2019 Đầu 2– Đuôi 7 Miss
20/11/2019 Đầu 5- Đuôi 1 Win   Đầu 5- Đuôi 1
19/11/2019 Đầu 4- Đuôi 3 Win   Đầu 4
18/11/2019 Đầu 8- Đuôi 4 Win   Đầu 8- Đuôi 4
17/11/2019 Đầu 1– Đuôi 1 Miss
16/11/2019 Đầu 8- Đuôi 2 Win   Đầu 8- Đuôi 2
15/11/2019 Đầu 0- Đuôi 8 Win   Đầu 0- Đuôi 8
14/11/2019 Đầu 2– Đuôi 3 Miss
13/11/2019 Đầu 1- Đuôi 8 Win   Đầu 1- Đuôi 8
12/11/2019 Đầu 4- Đuôi 4 Win   Đầu 4- Đuôi 4
11/11/2019 Đầu 2– Đuôi 3 Miss
10/11/2019 Đầu 1- Đuôi 6 Win   Đầu 1
09/11/2019 Đầu 0- Đuôi 2 Win   Đầu 0- Đuôi 2
08/11/2019 Đầu 2– Đuôi 3 Miss
07/11/2019 Đầu 1– Đuôi 1 Miss
06/11/2019 Đầu 8- Đuôi 1 Win   Đầu 8- Đuôi 1
05/11/2019 Đầu 9- Đuôi 0 Win   Đầu 9- Đuôi 0
04/11/2019 Đầu 4- Đuôi 2 Win   Đầu 4
03/11/2019 Đầu 1- Đuôi 1 Win   Đầu 1- Đuôi 1
02/11/2019 Đầu 9– Đuôi 2 Win   Đầu 9
01/11/2019 Đầu 6– Đuôi 8 Win   Đầu 6– Đuôi 8
31/10/2019 Đầu 6– Đuôi 1 Win   Đầu 6
30/10/2019 Đầu 7- Đuôi 0 Miss
29/10/2019 Đầu 4– Đuôi 2 Win   Đầu 4– Đuôi 2
28/10/2019 Đầu 3– Đuôi 9 Win   Đầu 3– Đuôi 9
27/10/2019 Đầu 2– Đuôi 6 Win   Đuôi 6
26/10/2019 Đầu 1- Đuôi 3  Miss
25/10/2019 Đầu 8– Đuôi 4 Win   Đầu 8– Đuôi 4
24/10/2019 Đầu 7– Đuôi 2 Win   Đầu 7
23/10/2019 Đầu 5– Đuôi 3 Win   Đầu 5– Đuôi 3
22/10/2019 Đầu 7- Đuôi 2 Miss
21/10/2019 Đầu 7– Đuôi 4 Win   Đầu 7– Đuôi 4
20/10/2019 Đầu 4– Đuôi 9 Win   Đầu 4– Đuôi 9
19/10/2019 Đầu 2- Đuôi 6 Miss
18/10/2019 Đầu 9– Đuôi 8 Win   Đầu 9
17/10/2019 Đầu 5- Đuôi 2 Miss
16/10/2019 Đầu 5- Đuôi 3 Miss
15/10/2019 Đầu 3– Đuôi 5 Win   Đầu 3
14/10/2019 Đầu 1– Đuôi 1 Win   Đầu 1– Đuôi 1
13/10/2019 Đầu 4– Đuôi 1 Win  Đầu 4
12/10/2019 Đầu 0– Đuôi 7 Win  Đầu 0
11/10/2019 Đầu 6– Đuôi 8 Win  Đầu 6– Đuôi 8
10/10/2019 Đầu 4– Đuôi 6 Win  Đầu 4– Đuôi 6
09/10/2019 Đầu 1- Đuôi 4 Win  Đuôi 4
08/10/2019 Đầu 3- Đuôi 2 Miss
07/10/2019 Đầu 6- Đuôi 0 Win  Đuôi 0
06/10/2019 Đầu 7– Đuôi 4 Win  Đầu 7
05/10/2019 Đầu 5– Đuôi 2 Win  Đầu 5– Đuôi 2
04/10/2019 Đầu 8- Đuôi 5 Miss
03/10/2019 Đầu 6- Đuôi 7 Win  Đuôi 7
02/10/2019 Đầu 8– Đuôi 2 Win  Đầu 8
01/10/2019 Đầu 1– Đuôi 5 Win  Đầu 1– Đuôi 5
30/09/2019 Đầu 6– Đuôi 4 Win  Đầu 6– Đuôi 4
29/09/2019 Đầu 2– Đuôi 5 Win  Đầu 2
28/09/2019 Đầu 3 Đuôi 2 Miss
27/09/2019 Đầu 8- Đuôi 8 Win Đuôi 8
26/09/2019 Đầu 1- Đuôi 7 Win  Đuôi 7
25/09/2019 Đầu 5– Đuôi 9 Win  Đầu 5– Đuôi 9
24/09/2019 Đầu 3- Đuôi 4 Win  Đuôi 4
23/09/2019 Đầu 2– Đuôi 9 Win Đầu 2– Đuôi 9
22/09/2019 Đầu 7– Đuôi 1 Win  Đầu 7
21/09/2019 Đầu 5- Đuôi 9 Miss
20/09/2019 Đầu 2- Đuôi 2 Miss
19/09/2019 Đầu 1- Đuôi 0 Win  Đuôi 0
18/09/2019 Đầu 4– Đuôi 8 Win  Đầu 4
17/09/2019 Đầu 2- Đuôi 3 Miss
16/09/2019 Đầu 6- Đuôi 7 Win  Đuôi 7
15/09/2019 Đầu 0– Đuôi 3 Win  Đầu 0– Đuôi 3
14/09/2019 Đầu 4– Đuôi 1 Win  Đầu 4
13/09/2019 Đầu 8– Đuôi 2 Win  Đầu 8– Đuôi 2
12/09/2019 Đầu 1– Đuôi 7 Win  Đầu 1– Đuôi 7
11/09/2019 Đầu 4– Đuôi 2 Win  Đầu 4
10/09/2019 Đầu 5- Đuôi 1 Miss
09/09/2019 Đầu 3- Đuôi 3 Miss
08/09/2019 Đầu 7- Đuôi 7 Miss
07/09/2019 Đầu 5- Đuôi 1 Miss
06/09/2019 Đầu 1– Đuôi 5 Win  Đầu 1
05/09/2019 Đầu 2- Đuôi 1 Win  Đuôi 1
04/09/2019 Đầu 8– Đuôi 4 Win  Đầu 8– Đuôi 4
03/09/2019 Đầu 1- Đuôi 8 Miss
02/09/2019 Đầu 1- Đuôi 2 Miss
01/09/2019 Đầu 9– Đuôi 6 Win  Đầu 9